Boendeformer

Vilken typ av boendeform som vi vill ha skiljer sig åt från individ till individ. En del vill bo kvar i sitt nuvarande boende och andra vill skala ner från stor villa till mindre lägenhet.

Några har börjat få krämpor och behöver anpassa sitt boende för att klara av vardagen.

Utbudet av olika boendeformer har ökat de senaste åren i takt med att silvergenerationen vuxit i antal. Här följer ett par exempel på olika boendeformer som finns för den äldre generationen idag.

Seniorboende

För dig som klarar dig helt på egen hand, men vill bo i en funktionell och tillgänglig närmiljö. Utformningen på seniorboenden kan variera mycket. På vissa ställen är det helt upp till de boende att utforma boendet med avseende på service, faciliteteter och aktiviteter. På andra håll kan det finnas mer organisation bakom själva boendeformen.

Åldersgräns för seniorboenden ligger normalt på +55 år men kan i vissa områden ha gränser som +60 eller +65 år.

Boendet kan utgöras av allt från hyresrätt, bostadsrätt till villa eller radhus.

Trygghetsboende

Ett boende för den som vill bo i egen lägenhet men vill ha tillgång till servicepersonal. Det kan vara du som har viss funktionsnedsättning och vill känna dig trygg genom att kunna tillkalla hjälp när du behöver det.

Trygghetsboende finns antingen i hyresrätt eller bostadsrätt.

Äldreboende

Boende som erbjuds till äldre personer med behov av ständig tillgång till vård och omsorg. Kan också gå under namnen ålderdomshem, demensboende eller sjukhem.

Här är det ingen strikt åldersgräns utan placeringen är uteslutande behovsstyrd. Det är kommunen som beslutar om placering på ett äldreboende. Boendet är alltid en hyresrätt.

Många vill bo kvar

Sen finns det såklart många som allra helst vill bo kvar i sitt hem men behöver mer eller mindre hjälp. Med enkla medel kan man anpassa sitt hem för att lättare klara av dagliga sysslor.