Bostadsbidrag för pensionärer

Du som är pensionär och har en låg inkomst kan få ekonomiskt stöd för dina boendekostnader. Det gäller oavsett om du bor i hyresrätt, bostadsrätt, egen villa eller på ett äldreboende. Läs vidare för att få mer information om regler och villkor för bostadsbidrag (bostadstillägg).

Bostadstillägg är ett tillägg som pensionärer kan få för att lättare klara av att betala sitt boende. Tillägget är helt skattefritt och hanteras av Pensionsmyndigheten. Utbetalningar sker den 18-20:e månadsvis.

Det första kravet du måste uppfylla är att du måste ha fyllt 65 år. Du måste också ha börjat ta ut hela din månadspension inklusive premiepensionen. Du som har ålderpension men inte fyllt 65, eller du som inte tar ut hela pensionen, kan alltså inte ansöka om bostadstillägg.

Dina inkomster och tillgångar

Den primära faktorn som avgör om du beviljas bidrag är nivån på dina inkomster. Det är pensionärer med låga inkomster, som har svårt att betala hyra eller bolåneräntor, som erhåller tillägget.

Om du är gift eller sambo är det era gemensamma inkomster som ligger till grund för bedömning.

Preliminär beräkning  av bostadstillägg

En preliminär beräkning för att se om du kan få bostadstillägg kan du göra på Pensionsmyndighetens webbplats.

Beräkningen består av ett frågeformulär där du bland annat svarar på frågor om ditt familjeförhållande, din/er inkomst och boendet. En preliminär bedömning fås omedelbart och därefter kan man gå vidare med en ansökan direkt på webben eller skriva ut en blankett.

Särskilda fall med rätt till bostadstillägg

Det finns några särskilda fall som inte uppfyller huvudvillkoren, men där en ansökan ändå kan lämnas in.

Du som har änkepension där make/maka dog före år 2003 kan har rätt att ansöka om tillägg.

Om du uppbär sjukersättning eller aktivitetsstöd från Försäkringskassan kan du ansöka om bostadstillägg hos Försäkringskassan.

Har du arbetat utomlands under dina arbetsföra år kanske du får pension från ett annat land. Om landet ingår i EES kan du ha rätt att ansöka om bostadstillägg om du nu bor i Sverige.