Jobba som pensionär

Pension kan man i Sverige börja ta ut från tidigast 61 år. Alla har dock rätt att arbeta tills man fyller 67 år. Det finns de som slutar jobba helt, de som tar ut delpension och de som absolut inte vill sluta trots att de fyllt 67. Vilka regler gäller för den som vill jobba som pensionär?

Att gå i pension är för många en stor omställning. Framförallt blir vardagen helt annorlunda, vilket för en del kan vara jobbigt och för andra helt underbart med större frihet.

Ekonomiskt blir det också förändringar med mindre pengar att röra sig med. Många kan få det svårt att gå runt och istället för att behöva nedgradera sitt boende eller skära ner på konsumtion kan ett extrajobb vara en väg att gå.

Arbeta och ta ut pension samtidigt

Du kan arbeta samtidigt som du tar ut hel pension. Tillsammans med din arbetsgivare kommer du överens om hur omfattningen på arbetet ska vara utformat. I Sverige kan vi börja ta ut pension redan från 61 års ålder och det samtidigt som vi arbetar.

Lägre skatt på arbetsinkomster

Den som arbetar och har fyllt 65 år betalar bara 8% i inkomstskatt på intjänat belopp upp till 188 000 kr per år.

Arbetsgivaren får också lägre arbetsgivaravgift på anställda som fyllt 65. Den sjunker från 31,42% till 10,21%. Det är något du kan lyfta fram i din förhandling med din arbetsgivare om du vill jobba längre.

Vill du läsa mer om skatt och inkomst för pensionärer kan du se Pensionsmyndighetens webbsida med vanliga frågor om skatt.

Bemanningsföretag för pensionärer

Som ett resultat av den nuvarande arbetsmarknadspolitiken och samhällets struktur har det dykt upp en nisch inom bemanning. Det finns idag flera bemanningsföretag som specialinriktat sig på att hyra ut pensionärer / seniorer.

Gemensamt för alla dessa företag är att man lyfter fram lång erfarenhet och kompetens som viktiga styrkor. Därtill för man fram att det är billigt, vilket mycket bygger på det lägre skattetrycket och de lägre arbetsgivaravgifterna.

Pensionärspoolen skriver på sin startsida att man hyr ut bemanning från 160 kr/tim inklusive moms för t.ex. hushållsnära tjänster och ROT-arbeten.

Exempel på bemanningsföretag